Liña 7

Casco Histórico (Bolaño) - Barrio da Ponte

Mapa da Ruta

Horario xeral

*Fin de traxecto en A Ponte ás 22:15