Liña 9

Casco Histórico (Bolaño) - Abella (Casás)

Mapa da Ruta

Horario xeral

*Fin de traxecto en Bolaño ás 22:15