Tarifas Autobús Urbano Lugo

 

Tipo Billete Prezo
Billete ordinario 0,64 €
Bono ordinario 0,45 €
Bono social* 0,31 €
Transbordo ordinario 0,19 €
Transbordo social* 0,10 €

* Tarifa aplicable a bonos xuvenís, universitario, pensionista, desempregado e persoas con discapacidade.

Consulta condicións no teléfono 010.