Tarifas Autobús Urbano Lugo

 

Tipo Billete Prezo
Billete ordinario 0,64 €
Bono ordinario 0,45 € (0,31 € Ata 31/12/2022)
Bono social* 0,31 € (0,21 € Ata 31/12/2022)
Transbordo ordinario 0,19 € (0,00 € Ata 31/12/2022)
Transbordo social* 0,10 € (0,00 € Ata 31/12/2022)

* Tarifa aplicable a bonos xuvenís, universitario, pensionista, desempregado e persoas con discapacidade.

Consulta condicións no teléfono 010.